• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Jaarverslag 2015

Op 1 januari 2015 trad de nieuwe Jeugdwet in werking en werd de decentralisatie van de zorg voor jeugd een feit. Daarmee kregen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de zorg voor jeugd. In de jaren hieraan voorafgaand ondersteunde het Nederlands Jeugdinstituut instellingen in de jeugdsector en gemeenten bij de voorbereidingen op deze transitie. In het jaar 2015 zelf was de aandacht waar mogelijk gericht op de transformatie - de inhoudelijke verandering van het jeugdstelsel.

Het Nederlands Jeugdinstituut focuste in 2015 enerzijds op de ondersteuning van het transformatieproces. Anderzijds lag de aandacht bij monitoring en sturing van de transformatie. Wij trokken daarbij samen op met gemeenten, professionals en aanbieders van jeugdhulp en opvoedondersteuning en diverse relevante kennisinstituten. Inzet was en is: cocreatie van kennis. Ofwel: samen met gemeenten en andere relevante organisaties kennis opbouwen over doeltreffend transformeren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.