• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Gedragsproblemen

Ieder kind vertoont wel eens lastig gedrag. Zodra er sprake is van regelmatig ongewenst gedrag dat storend is voor de omgeving, spreken we van een gedragsprobleem. Als de jeugdige zich aanhoudend negatief of agressief gedraagt en het zijn dagelijks functioneren beperkt, is er sprake van een gedragsstoornis.

Aanpak van gedragsproblemen

Gedragsproblemen kunnen worden aangepakt door het aanleren van sociale vaardigheden, opvoedvaardigheden van ouders en gezinsinterventies.

Effectieve interventies

Overzicht van interventies die gericht zijn op het voorkomen of het behandelen van gedragsproblemen en -stoornissen.

Vragen?

Marie-Christine van der Veldt is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.