• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Effectiviteit van jeugdinterventies

Links


 • Best Evidence Encyclopedia

  Amerikaanse website over wat werkt in het onderwijs biedt toegang tot overzichtsartikelen over de effectiviteit van onderwijsprogramma's aan de hand van wetenschappelijk onderzoek.
  www.bestevidence.org/


 • Blueprints for Violence Prevention Overview

  Amerikaanse informatiebron over effectieve en veelbelovende programma's, geselecteerd uit een overzichtsstudie van meer dan 600 preventieve interventies op het terrein van jeugddelinquentie, geweld en drugs. Biedt informatie over stapsgewijze planning en invoering van dergelijke programma's.
  www.colorado.edu/cspv/blueprints/


 • Campbell Collaboration

  Campbell Collaboration is een internationaal netwerk van onderzoekers die systematische 'reviews' doen naar de effecten van sociale interventies.
  www.campbellcollaboration.org


 • Child Trends DataBank

  Databank van de Amerikaanse nonprofit-organisatie Child Trends die zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren. Zij doen daarvoor onderzoek en verspreidt informatie. De databank bevat informatie biedt over wat werkt voor de beïnvloeding van zeer uiteenlopende factoren in het leven van jeugdigen.
  www.childtrendsdatabank.org/


 • Cochrane Collaboration

  De Cochrane Collaboration is een non-profit organisatie die systematische 'reviews' uitvoert en analyseert op het terrein van medische interventies. Daarnaast promoten zij het doen van effectonderzoek.
  www.cochrane.org


 • Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning

  Amerikaanse website met informatie over preventieve programma's op het terrein van school en sociaal-emotioneel functioneren. Biedt onder meer op onderzoek gebaseerde principes van goede programma's op dit gebied en bevat een periodieke update van de beste effectieve programma's.
  www.casel.org


 • National Registry of Evidence-based Programs and Practices

  De National Registry of Evidence-based Programs and Practices (NREPP) is een Amerikaanse databank waarin effectieve programma's worden opgenomen voor preventie en behandeling van stoornissen op het gebied van geestelijke gezondheid en middelengebruik. Een deel van de gepresenteerde interventies betreft kinderen, jongeren en hun ouders.
  www.nrepp.samhsa.gov


 • NGA Center for Best Practices

  Deze Amerikaanse National Governors Association (NGA) houdt een lijst bij van landelijke programma's die kinderen extra onderwijskansen bieden. De site biedt de mogelijkheid om programma's te selecteren die op een aantal punten effectief gebleken zijn (zoals verbeterde score op schoolprestaties, vermindering van disciplineringsproblemen).
  www.nga.org/center/


 • Promising Practices Network

  Deze Amerikaanse site geeft een overzicht van veelbelovende en effectieve programma's op het terrein van de gezondheid van kinderen, schoolrijpheid, schoolsucces en het gezin.
  www.promisingpractices.net/


 • Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland

  Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (in de wandelgangen 'het Sein' genoemd), is een groep van jeugdzorginstellingen en ondersteuningsorganisaties die een samenhangende meet- en verbeterbeweging in de jeugdsector wil realiseren. Kernthema's daarin zijn het werken met prestatie-indicatoren, het benutten van resultaatgegevens en de implementatie van effectieve methoden.
  www.sejn.nl


 • What Works Clearinghouse

  Website van de U.S. Department of Education's Institute of Education Sciences bevat gegevens over studies over interventies in het onderwijs. De onderzoeken hebben betrekking op uiteenlopende onderwerpen.
  www.whatworks.ed.gov


 • ZonMw, Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorg

  ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Het werkgebied van ZonMw ligt op het snijvlak van gezondheidsonderzoek, beleid en zorginnovatie. ZonMw is de belangrijkste financier van onderzoek naar jeugdinterventies.
  www.zonmw.nl

Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.