• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Culturele aspecten

Kindermishandeling in migrantengezinnen kan soms andere vormen aannemen, en andere oorzaken en gevolgen hebben dan in autochtone gezinnen. Daarom is in sommige gevallen ook een andere aanpak nodig.

Interculturele competenties

Hulpverleners staan voor de vraag in hoeverre het handelen van de ouders als opvoedingsstijl al dan niet acceptabel is binnen een bepaalde cultuur. In de hulpverlening aan mensen met een andere culturele achtergrond is het daarom belangrijk om een open dialoog te voeren. Door interculturele competenties van hulpverleners te versterken, krijgen ze handvatten om daartoe beter in staat te zijn.

Emancipatie

De emancipatieprocessen die in Nederland vanzelfsprekend zijn geworden, zijn dat niet voor in Nederland wonende migrantengroepen. Daarom is het belangrijk aandacht te hebben voor geïsoleerde groepen, waaronder allochtone mannen van de eerste generatie. Sommige mannen uit migrantenculturen hebben argwaan tegen hulpverleners en hulp zoeken wordt gezien als zwak. Voorlichting kan het taboe om hulp te zoeken doorbreken en de drempel naar hulpverlening verlagen.

Werken met tolken

Over het gebruik van een tolk zijn de meningen verdeeld. Sommige ouders willen liever geen tolk, omdat ze bang zijn dat hun probleem dan in hun gemeenschap bekend zal worden. Kinderen mogen nooit gebruikt worden als tolk, zeker niet als het over mishandeling gaat. De machtspositie die het kind daarmee verwerft, kan het probleem verergeren.

Preventie belangrijk bij meisjesbesnijdenis

Bij meisjesbesnijdenis is het vooral belangrijk dat het risico erop op tijd onderkend wordt en dat er preventieve interventies worden in gezet. Voorlichting aan ouders kan helpen de medische complicaties die kunnen optreden, te begrijpen.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over kindermishandeling in migrantengezinnen het kennisdossier van Pharos, het landelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van de gezondheid van vluchtelingen en nieuwkomers.

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.