• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Collectief tegen kindermishandeling

Zes Collectieven tegen Kindermishandeling hebben van medio 2015 tot eind 2016 lokale knelpunten in de aanpak van kindermishandeling in kaart gebracht en aangepakt. De betrokken gemeenten deden dit samen met lokale en regionale partners in het werkveld. Leidende gedachte was dat gemeenten als geen ander een rol spelen in het aanpakken van lokale obstakels. Aanleiding was de constatering dat landelijke kaders, wetgeving en het ontwikkelen van instrumenten niet leidden tot een afname van slachtoffers en geweld.

Op initiatief van de VNG en de ministeries van VWS, OCW en VenJ hebben de collectieven zich gericht op verbetering in de praktijk van het dagelijks handelen van professionals die met ouders en kinderen werken. De collectieven waren actief in de gemeenten Leeuwarden/Weststellingwerf, Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Heerlen en Rotterdam. Ze hebben zich vooral gericht op de thema's:

  • signaleren en handelen
  • samen leren en ontwikkelen
  • lokaal en regionaal samenwerken: zorg, onderwijs en veiligheid
  • informatie delen en privacy
  • oppakken, doen en doorgaan.

Het NJi heeft de opbrengsten en ervaringen van de collectieven beschreven in het eindrapport Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen. Een online samenvatting per thema staat op de website van de VNG.

Toolkit voor gemeenten

In onderstaand overzicht is voor bovengenoemde en andere gemeenten informatie gebundeld, als vertrekpunt voor het verzamelen van relevante documenten en online bronnen. Een deel van de documenten dateert nog van voor de inwerkingtreding van de nieuwe jeugdwet, maar bevat desondanks relevante informatie.

Digitale handreiking Aanpak Kindermishandeling
Ministerie van VenJ, Ministerie van VWS, VNG | 2014

Factsheet Collectief tegen kindermishandeling
Ministerie van VWS, Ministerie van VenJ, Ministerie van OCW | 2015

Regie op de aanpak van kindermishandeling. Handreiking voor gemeentebesturen
Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik | 2016

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.