• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Collectief tegen kindermishandeling

De rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn het project 'Collectief tegen Kindermishandeling' gestart dat zich speciaal richt op een vernieuwde, betere aanpak van kindermishandeling. Voor dit doel zijn in zes gemeenten samenwerkingsverbanden ingericht: Leeuwarden/Weststellingwerf, Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Arnhem en Heerlen. In die samenwerkingsverbanden werken de gemeenten samen met alle partijen die lokaal of regionaal betrokken zijn bij de vernieuwde aanpak.

Meer informatie op website VNG: Zes collectieven tegen kindermishandeling

Toolkit voor gemeenten

In onderstaand overzicht is voor bovengenoemde en andere gemeenten informatie gebundeld, als vertrekpunt voor het verzamelen van relevante documenten en online bronnen. Een deel van de documenten dateert nog van voor de inwerkingtreding van de nieuwe jeugdwet, maar bevat desondanks relevante informatie.

Digitale handreiking Aanpak Kindermishandeling
Ministerie van V&J, Ministerie van VWS, VNG | 2014

Factsheet Collectief tegen kindermishandeling
Ministerie van VWS, Ministerie van V&J, Ministerie van OCW | 2015

Regie op de aanpak van kindermishandeling. Handreiking voor gemeentebesturen
Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik | 2016

Meer informatie

Zie voor meer informatie over achtergronden en de praktijk de andere onderdelen in dit dossier en de site www.huiselijkgeweld.nl.

Vragen?

Marjolein Lantinga is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.