• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Arbeidstoeleiding

Passend werk voor jongeren in kwetsbare posities

Arbeidsparticipatie levert een grote bijdrage aan sociale, economische en financiële zelfstandigheid. Meer mensen aan het werk, dat is de opgave voor gemeenten, werkgevers, partners in sociale zekerheid en onderwijs. De arbeidstoeleiding voor jongeren in een kwetsbare positie staat centraal in dit dossier. Zij hebben vaak bemiddeling en extra hulp nodig in de overgang van onderwijs naar passend werk. Een samenhangende aanpak van onderwijs, gemeenten en werkgevers is nodig om jongeren in kwetsbare posities continuïteit in begeleiding en (jeugd)hulp te bieden.

Hulp bij samenhangende aanpak

Hoe zorgen gemeenten, onderwijs en werkgever ervoor dat Bram de juiste begeleiding krijgt? Bekijk de video.

Hoe werkt het in de praktijk?

Lees de inventarisatie en analyse van regionale initiatieven voor arbeidstoeleiding. En ontdek wat werkt voor jongeren, werkgevers en zorgpartners.

Vragen?

Vincent Fafieanie is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.